Ülesanded

Meelelahutuse kategoorias kuusnurga ülesanne.
1. Orienteerumismäng. Täpse kirjelduse järgi tuleb välja pilt või mõni kujund.
Klõpsa kolmanda rea 7. 8. 9. 12. 13. 14. kuusnurgal.
Klõpsa neljanda rea 6. 9. 11. 14. kuusnurgal.
Klõpsa viienda rea 7. 10. 11. 14. kuusnurgal.
Klõpsa kuuenda rea 7. 13. kuusnurgal.
Klõpsa seitsmenda rea 8. 13. kuusnurgal.
Klõpsa kaheksanda rea 8. 12. kuusnurgal.
Klõpsa üheksanda rea 9. 12. kuusnurgal.
Klõpsa kümnenda rea 9. 11. kuusnurgal.
Klõpsa üheteistkümnenda rea 10. 11. kuusnurgal.
Klõpsa kaheteistkümnenda rea 10. kuusnurgal.
Missuguse pildi sa said?
kuusnurk_suda.jpg

2. Kujunda ise oma pilt klõpsates kuusnurkadel.
meelelahutusm.jpg

Meelelahutuse kategoorias tekstiredaktori ülesanne.
3. Kirjade, teadete vormistamise õpetamine. Erinevatel teemadel kirjade kirjutamine. Näiteks kirjuta kiri sõbrale, kellega sa oled tülli läinud. Erinevate juhiste kirjutamine. Näiteks kirjuta juhis, kuidas kasutada triikrauda.
meelel_kiri.jpg

Lause laiendamine. Õpilased on paaris ning täiendavad teineteise lauseid.
lause_laiendam.jpg

Kellegi või millegi kirjeldamine. Kirjelduse andmine äraarvamiseks kaaslasele.
kirjeldamine.jpg

Meelelahutuse kategoorias loo joonistus või animatsioon.
4. Vali piltide galeerist 6 pilti ning kirjuta juurde, mis küsimusele need sõnad vastavad KES? või MIS?
meelel_kes_mis.jpg

5. Vali piltide galeriist 6 pilti ning kirjuta juurde sobivad omadussõnad.
meelel_omadus.jpg

6. Orienteerumisülesanne, mis on seotud tähelepanu ja lugemisega. Õpetaja võib ka laused ükshaaval ette lugeda (kuulamisoskuse arendamiseks).
Pildi keskel on maja.
Majast paremal on mänd.
Majast vasakul on kuusk.
Pildi üleval on kolm pilve.
Männi all on kolm lille.
Kuuse ees on üks auto.
Maja ees ukse juures on üks väike ehmunud mehike.
meelelahutus_joon.jpg

Matemaatika kategoorias geomeetriaülesanded.
7. Orienteerumine töölaual.
Paiguta üles paremale ruut.
Paiguta üles vasakule ristkülik.
Paiguta alla vasakule ring.
Paiguta alla paremale kolmnurk.
Kirjuta igale kujundile juurde, mis kujund see on.
mate_geo_pilt.jpg

8. Joonista geomeetrilistest kujunditest pilt. Võid kasutada kõiki teisi tööriistu ning värve.
geom_ulesanne.jpg

9. Geomeetriliste kujundite töölaual saab koostada ka mõistekaarte.
moistekaart.jpg
moistekaart2.jpg
moistekaart3.jpg

Matemaatika kategoorias numbrite õppimine.
10. Selle ülesande juures saab kinnistada hulga mõistet ning harjutada erinevate esemete loendamist ning numbrite leidmist klaviatuuril ja nende trükkimist.
Jaota esemed hulkadesse. Igale hulgale leia oma kast. Loenda esemed hulgas. Igat hulka loenda eraldi ning trüki vastus.
mate_kilpkonn2.jpg