Avastamise ülesanded

Värvid, helid, mälu ...

1. Värvidega seotud tegevused.

avas_var.jpg
Peab klõpsama õigel värvil. Tööriistade ribalt saab valida erinevaid keelevalikuid. Klõpsates suu ikoonil korratakse uuesti värvi nimetust.
avas_varm.jpg

2. Mitmesugused ülesanded.

Aeg, geograafia ...
avas_kasi_kell.jpg
Vasak ja parem käsi. Kas pildil näidatakse vasakut või paremat kätt? Peab vasakpoolse hiireklõpsuga klõpsama õigel sõnal.
kasi.jpg
Loogikaülesanne. Peab lõpetama sümbolite rea järgides ülemise rea mustrit.
avas_kasi_kellm.jpg
Kellaikooniga ülesanne on kella õppimiseks. Sea kell õigeks vastavalt ette antud kellaajale. Klõpsa erinevatel osutitel, liiguta hiirt ja kruti niiviisi kell õigeks.
kell.jpg

3. Heliharjutused.

avas_heli.jpg
Peab kordama meloodiat, mida ette mängitakse. Üleval vasakus nurgas trummiikoonil klõpsates saab vahetada muusikariista. Vajadusel saab muusikat uuesti kuulata kui vajutada kordusklahvi (roheliste nooltega ikoon).
avas_helim.jpg