Lugemisega seonduv

lugemine.jpg

Täherongi ikooniga ülesandes peab kuulama tähte ning klõpsama kuuldud tähel. Uuesti saab kuulata tähte kui vajutad suu ikoonil. Selles ülesandes ei saa kasutada eesti keelset varianti.
lug_tahed.jpg

Teises ülesandes näidatakse üleval vasakus aknas sõnu. Ridade kaupa ilmuvad ja kustuvad sõnad. Pärast sõnade ilmumist peab klõpsama vastusel, kas antud sõna nägid või mitte.
lug_sona.jpg

Kolmas ülesanne on analoogne teisele, aga sõnad ilmuvad ja kustuvad ekraanil ülevalt alla.
lug_sona2.jpg